Badania sondażowe dotyczące deklaracji przedwyborczych mieszkańców Stalowej Woli zostały przeprowadzone na zlecenie Telewizji Miejskiej Stalowa Wola, która w dniu wyborów 5 grudnia 2010 roku o godzinie 22 wyemitowała specjalny program wyborczy na żywo z udziałem ekspertów komentujących wyniki badań.

Według sondażu największe szanse na wygraną w drugiej turze wyborów na prezydenta Stalowej Woli miał Andrzej Szlęzak, który uzyskał 63,2 proc. głosów poparcia, natomiast kontrkandydat - Wiesław Siembida - otrzymał 36,8 proc. głosów poparcia. Wynik sondażowy Andrzeja Szlęzaka znalazł swoje potwierdzenie w wynikach oficjalnych, co pokazuje poniższy wykres.

 

Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 2010 roku

 

Różnica między wynikami sondażowymi, a oficjalnymi okazała się bardzo mała. W przypadku obu kandydatów, Andrzeja Szlęzaka i Wiesława Siembidy wyniosła ona po 0,12 proc. Przeprowadzony sondaż dostarczył zatem bardzo wiarygodnych wyników, cechujących się dużą wartością prognostyczną.

Badanie sondażowe zostało zrealizowane 2 grudnia 2010 roku, trzy dni przed drugą turą wyborów na prezydenta miasta Stalowa Wola. Próbę badawczą stanowiło 600 mieszkańców miasta, powyżej 18 roku życia. Respondenci zostali dobrani metodą kwotowo-losową. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, zawierający 8 pytań. Pytania w części głównej ankiety dotyczyły kandydata na prezydenta, na którego respondent deklaruje głosować w II turze wyborów, jego udziału w I turze wyborów a także dokonanego wówczas wyboru. W części metryczkowej zawarto pytania diagnozujące cechy społeczno-demograficzne respondentów, tzn. płeć, wiek, wykształcenie, osiedle zamieszkania.

Wykonawcy sondażu:
Instytut Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
STATmediana - koordynacja badania i obliczenia statystyczne

 

Zobacz fragment raportu z badań [PDF - 0.2 Mb]
Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 2010 roku

Pobierz fragment raportu z badań [ZIP - 0.2 Mb]
Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 2010 roku

Pełny raport z badań opublikowano w artykule naukowym:
Justyna Kędra, Piotr Setlak, Piotr Szulich, Marek Ziemba, Sondaż przedwyborczy w Stalowej Woli przed II turą wyborów prezydenta miasta, „Zeszyty Naukowe Instytutu Socjologii” nr 3, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2011, s. 139-154.

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!