Głównym celem badań było poznanie opinii i postaw pracowników LiuGong Machinery Poland w Stalowej Woli wobec pracodawcy chińskiego w obliczu narastających procesów globalizacji.

Projekt zakładał analizę społecznych i organizacyjnych warunków pracy. W szczególności postanowiono sprawdzić zaspokojenie potrzeb pracowników w zakresie: społecznej akceptacji, zapewnienia dobrej atmosfery i aprobaty dla wykonywanej pracy, umożliwienia współpracy w różnych obszarach wewnątrz firmy, zapewnienia sprawnego systemu komunikacji interpersonalnej, możliwości podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych oraz partycypacji w podejmowanych decyzjach.

Badania ankietowe przeprowadzono w dniach 29 lipca – 2 sierpnia 2013 roku na próbie 302 pracowników LiuGong Machinery Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, który jest producentem maszyn drogowych i budowlanych.

Badania socjologiczne oraz publikacja raportu zostały sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu „Zrozumieć globalizację – godniej pracować”, zaś całościowo projekt koordynowany był przez Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” w Katowicach we współpracy z Międzyzakładową Organizacją Związkową KZ NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola S.A.

Udział STATmediana w projekcie:

  • opracowanie pytań ankiety
  • dobór próby badawczej
  • koordynacja badań ankietowych
  • obliczenia statystyczne
  • projekt okładki raportu
  • opracowanie graficzne raportu

Zobacz raport [PDF - 1.8 Mb]
Opinie pracowników LiuGong Machinery Poland w Stalowej Woli na temat własnej pracy

Pobierz raport [ZIP - 1.5 Mb]
Opinie pracowników LiuGong Machinery Poland w Stalowej Woli na temat własnej pracy

 

Pełne dane raportu z badań:
Włodzimierz Dłubacz, Magdalena Łuka, Mirosław Rewera, Bogdan Więckiewicz, Marek Ziemba, Opinie pracowników LiuGong Machinery Poland w Stalowej Woli na temat własnej pracy w obliczu procesu globalizacji. Raport z badań, Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność w Katowicach, Stalowa Wola 2013.

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!