Liczba zachorowań na grypę jest zróżnicowana w zależności od regionu Polski, a także pory roku. Przygotowane przez nas mapki pokazują to zjawisko.

Czy liczba zachorowań na grypę w Polsce jest związana z porą roku oraz regionem Polski? Oczywiście, choć wiele osób uważa, że zachorowania na grypę nie występują w porze letniej. Nasze mapy (poniżej) pokazują, że nawet w środku lata zgłaszają się do lekarzy pacjenci z objawami grypy. Jest ich o wiele mniej, aniżeli w pozostałych miesiącach roku, ale są.

Mapy, które przygotowaliśmy pokazują skalę zjawiska w Polsce w rozbiciu na poszczególne województwa w 2016 roku. Widać na nich, że liczba zachorowań zależy także od województwa. Są takie regiony, w których chorych na grypę jest o wiele mniej, niż w pozostałych. Widoczny jest także związek pory roku z liczbą zgłoszonych zachorowań na grypę.

Powyższy przykład analizy pokazuje, w jaki sposób używając diagramów można graficznie przedstawić zjawisko. Ilustracja graficzna liczby zachorowań na grypę w Polsce w postaci mapy województw jest lepiej "przyswajalna". Wykorzystanie zróżnicowania nasycenia koloru pozwala od razu zorientować się, gdzie zachorowań jest więcej.

Bardziej pogłębione analizy mogłyby dostarczyć z pewnością więcej informacji, ale przygotowane mapy zróżnicowania przestrzennego oraz czasowego natężenia występowania grypy miały na celu pokazanie możliwości prezentacji danych w innej postaci, niż tabela.

Pobierz wszystkie grafiki [ZIP - 0.3 Mb]
Zachorowania na grypę w Polsce w 2016 roku

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!