Jakie końcówki mają miasta i miejscowości w Polsce? Kończą się na ów, owa, owo, ice, ale nie tylko. Zobacz na mapach rozkład terytorialny nazw miejscowości. 

Miasta w Polsce kończące się na ów, owo, ice pokazaliśmy na trzech oddzielnych mapach. W zależności od końcówki nazwy (fachowo: sufiks) widać wyraźne tendencje usytuowania miast i wsi w Polsce. Można założyć, że zakończenia nazw miejscowości wiążą się z określonym rodzajem osadnictwa. Badacze tego zagadnienia już dawno udowodnili, że nazwy lokalne są charakterystyczne dla określonych faz osadnictwa. Na przykład, według Henryka Łowmiańskiego tzw. nazwy patronimiczne zakończone na ice, pochodzą z wieku VI-VII naszej ery. Zdaniem tego uczonego okolice zagęszczenia takich nazw są terenami osadniczymi zasiedlonymi przed VII wiekiem, kiedy występowały tzw. wspólnoty rodowe.

Końcówki miejscowości, których nazwy kończą się na ów pokazuje pierwsza mapa. Widać wyraźnie, że te miasta pojawiają się w Polsce środkowej i południowej, natomiast w niewielkim stopniu występują w Polsce północnej. Należy zwrócić uwagę na wyraźną granicę zagęszczenia miast i miejscowości zakończonych na ów. Przebiega ona przez obecne województwa: lubelskie, dolną połowę mazowieckiego, łódzkie, fragment dolnej części wielkopolskiego, dolnośląskie, lubuskie.

Miejscowości i miasta, których nazwy kończą się na owo ukazuje druga mapa. W tym przypadku mamy tendencję odwrotną - niemal wszystkie z końcówką owo występują na terytorium od środkowej do północnej Polski. W pozostałej części Polski nazewnictwo tego typu pojawia się bardzo rzadko - nie przekracza kilku, kilkunastu miejscowości w każdym z województw.

Nazwy miejscowości w Polsce zakończone na ice pokazuje ostatnia, trzecia mapa. Największe zagęszczenie końcówek ice występuje w Polsce środkowej oraz południowo-zachodniej, zaś najmniejsze w północno-wschodniej i południowo-wschodniej.Powyższy przykład analizy pokazuje, w jaki sposób używając map można graficznie przedstawić zróżnicowanie terytorialne określonego zjawiska. Ilustracja graficzna występowania nazw miejscowości w Polsce w postaci mapy województw pozwala na szybką ocenę rozmieszczenia przestrzennego. Wykorzystanie małych czerwonych punktów pozwala od razu zorientować się, gdzie i w jakim zagęszczeniu występują określone nazwy.

Bardziej pogłębione analizy mogłyby dostarczyć z pewnością więcej informacji, ale przygotowane mapy zróżnicowania przestrzennego występowania nazw miejscowości w Polsce miały na celu pokazanie możliwości prezentacji danych w innej postaci niż tabela.

Uwagi metodologiczne:
Pod uwagę wzięliśmy wszystkie jednostki, to znaczy: miasta i wsie. Wyeliminowaliśmy nazwy powtarzające się, o ile dotyczyły tej samej miejscowości. Podstawą wykonania map były dane ze strony: codgik.gov.pl (stan na rok 2016).

Pobierz wszystkie grafiki [ZIP - 0.25 Mb]
Analiza przestrzenna nazw miejscowości w Polsce

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!