Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Polskiego Klubu Ekologicznego „Przyjaciele Ziemi” w Stalowej Woli w celu poznania opinii na temat parku podworskiego w Charzewicach oraz zebrania pomysłów na zagospodarowanie tego miejsca.

Niemal wszyscy respondenci oczekują, że park będzie przede wszystkim miejscem wypoczynku (92% wskazań). Mniej niż połowa (40%) uważa, że park w Charzewicach powinien być miejscem plenerowych imprez. Tyle samo badanych chce, aby było to miejsce zabaw dla dzieci i młodzieży. Najmniej (38%) wskazywało na potencjalne funkcje edukacyjne parku.

Według 80% badanych najbardziej potrzebne w parku są alejki spacerowe. Na drugim miejscu (74% wskazań) wymieniano ławki. O wiele rzadziej wskazywano na kosze na śmiecie (42%). Niewielkim poparciem cieszyły się takie propozycje jak: ścieżki rowerowe, dydaktyczne oraz plac zabaw dla dzieci (wszystkie te trzy możliwości otrzymały mniej niż 30% głosów).

 

Podsumowując, stwierdzono:

  • park w Charzewicach jest niezbyt często odwiedzany przez badanych
  • głównymi celami odwiedzin są: rekreacja, obcowanie z przyrodą, odpoczynek
  • badani oczekują od parku przede wszystkim pełnienia funkcji rekreacyjnej
  • największe zapotrzebowanie jest na alejki spacerowe, ławki i kosze na śmiecie

 

Sondaż przeprowadzono techniką ankiety internetowej (CAWI) w dniach 1-8 października 2014 roku. Link do ankiety był umieszczony na portalach internetowych piszących o Stalowej Woli (Stalowka.NET, stalowemiasto.pl, rst24.pl, rozwadow.pl). Łącznie ankietę wypełniło 232 respondentów.

Współpraca badawcza: dr Mirosław Rewera, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli


Zobacz raport [PDF - 3.4 Mb]
Twój pomysł na park w Charzewicach. Raport z badań ankietowych

Pobierz raport [ZIP - 3.2 Mb]
Twój pomysł na park w Charzewicach. Raport z badań ankietowych

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!