Pandemia koronawirusa, która opanowała świat na przełomie lutego i marca, wprowadziła zmianę w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, kulturalnych wszystkich państw. Wykresy obrazują skalę rozwoju epidemii SARS-COV2.

Wykresy mają postać dynamiczną (ruchomą). Można na nich zaobserwować, jak zjawisko zakażeń koronawirusem rozwijało się od początku marca. Na wykresach pokazana jest liczba nowych zakażeń (rejestrowanych każdego dnia) i całkowita liczba zdiagnozowanych przypadków COVID-19. Do chwili obecnej brak jest wystarczającej (odpowiedniej) liczby testów, które pozwoliłyby na dokładne, transparentne, rzetelne rozpoznanie zjawiska chorobowego wywołanego przez SARS-COV2. Na wykresach można porównać sytuację w Polsce z innymi krajami. COVID-19 stał się problemem dla całego świata. Zjawisko stanowi również interesujące zagadnienie do rozmaitych analiz, w szczególności medycznych, statystycznych, socjologicznych, publicystycznych.

Wykres 1 przedstawia całkowitą i dzienną liczbę zakażeń wirusem SARS-COV2 oraz zgonów w Polsce. Dwie krzywe (czerwona i niebieska) wychodzą od 4 marca, kiedy to została potwierdzona w Polsce pierwsza ofiara epidemii koronawirusa (pacjent 0). Dane są na bieżąco aktualizowane, wykres ma postać dynamiczną, codziennie jest uzupełniany o nowe zakażenia i zgony COVID-19. Instrukcja do analizy wykresu: liczba zakażeń i zgonów została zobrazowana na podstawie rożnych wykresów – pierwszy przedstawia dwie krzywe, po naciśnięciu opcji „odtwórz” uruchamia się wykres liniowy - widoczny w poglądzie całościowo, natomiast kolejne opcje „odtwórz” pozwalają obserwować wykres liniowy w wersji progresywnej – w różnym tempie dzień po dniu rysuje się przyrost liczby zakażeń SARS-COV2 i zgonów w Polsce.

 

Wykres 1. Całkowita i dzienna liczba zakażeń wirusem SARS-COV2 oraz zgonów w Polsce

Na wykresie 2 przedstawiono całkowitą i dzienną liczbę potwierdzonych zachorowań na wirusa SARS-COV2. Wykres ma postać liniową (dwie krzywe) oraz po zmianie (opcja „odtwórz”) rysują się w różnym tempie poziome kolorowe słupki (czerwony i żółty) obrazujące przypadki chorobowe COVID-19. Można je obserwować w różnym tempie. Czytelnie obrazują rozwój pandemii koronawirusa w Polsce.

 

Wykres 2. Całkowita i dzienna liczba potwierdzonych zakażeń wirusem SARS-COV2 w Polsce

 

Wykres numer 3 pokazuje liczbę nowych zakażeń SARS-COV2 w Polsce ciągu jednego dnia. Można dodać inne kraje, aby porównać skalę pandemii koronawirusa w Polsce i innych krajach. Opcja „otwórz” umożliwia obserwację zjawiska chorobowego COVID-19 w różnym tempie.

 

Wykres 3. Dzienna liczba nowych zakażeń wirusem SARS-COV2 w Polsce

 

Na wykresie numer 4 zobrazowano średnią wykrytych przypadków SARS-COV2 z trzech dni. Potwierdzone przypadki chorobowe w konkretnym dni i dwa poprzednie dni, np. wartość z 14 maja (403 przypadki) jest średnią z trzech dni (12, 13 i 14 maja). Opcja „otwórz” umożliwia obserwację zjawiska chorobowego COVID-19 w Polsce różnym tempie (szybszym i wolniejszym). Po podaniu kolejnych krajów, można porównać rozwój pandemii koronawirusa w Polsce na tle innych państw.

 

Wykres 4. Średnia wykryta liczba nowych przypadków SARS-COV2 w Polsce (średnia z trzech dni)

 

Pomimo stałej obserwacji zjawiska chorobowego wywołanego przez SARS-COV2, pytanie: jaki będzie jego przebieg i finał? Pozostaje otwarte na tym etapie walki z koronawirusem. Analiza statystyczna rzuca pewne światło na prognozowany rozwój epidemii COVID-19, nie jest jednak w stanie z 100 proc. dokładnością określić, kiedy problem zniknie całkowicie lub stanie się marginalny. Wykresy ułatwiają badanie liczby zakażeń SARS-COV2, pozwalają śledzić i analizować skalę problemu oraz formułować prognozy pomocne w rozpoznawaniu skali pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!