Prognozowanie pozwala z pewnym stopniem prawdopodobieństwa orzekać, co stanie się w przyszłości. Często nie uświadamiamy sobie, że w życiu codziennym często stawiamy prognozy na własny użytek, weryfikujemy je, a nawet modyfikujemy - żeby były one jeszcze dokładniejsze. Skoro w życiu prywatnym stawiamy pewne prognozy, to znaczy że odczuwamy pozytywne skutki ich stosowania. Jeśli tak, to również z dobrymi efektami można stawiać prognozy w obszarach każdej innej działalności człowieka. Prognozy mogą więc dotyczyć: producenta, handlowca, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego itd. Nie ma więc ograniczeń – prognozy mogą być stosowane przez każdego!

Przykładowe pytania o przyszłość z różnych dziedzin:

  • jaka będzie sprzedaż moich wyrobów w następnym miesiącu?
  • czy innowacje w mojej branży wpłyną na spadek czy wzrost zamówień?
  • czy chętnych na szkolenie będzie na tyle, żeby było ono opłacalne?
  • jak będzie kształtowała się struktura ludności w gminie za 10 lat?
  • czy nowa strona internetowa przyciągnie klientów?
  • planuję sprzedaż produktów przez Internet, czy będzie zainteresowanie nimi?
  • mam pomysł na nową aplikację mobilną - czy posiadacze smartfonów będą zainteresowani?
  • dom kultury chce zaprosić zespół muzyczny, ale jaki zamówić, żeby sala była pełna?
  • gabinet kosmetyczny planuje zakup urządzenia do wygładzania zmarszczek - czy będą chętni na te usługi, wiedząc że nie należą one do tanich?
  • samorząd lokalny planuje akcję edukacyjną mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Jakie działania powinien podjąć, żeby efekt był widoczny?

Powyższe pytania to tylko przykład możliwości, jakie daje prognozowanie. Należy pamiętać, że dokładna i rzetelna analiza problemu pozwala istotnie zminimalizować ryzyko niepowodzenia. Ale skuteczne prognozowanie wymaga łączenia ze sobą informacji z wielu dziedzin – technologii, gospodarki, polityki, a także zachowań społecznych. Bez poznania ostatniego czynnika dość trudno jest uzyskać trafne prognozy.

Znając potrzeby ludzi, ich przyzwyczajenia, oczekiwania - można prognozować względnie dokładnie.

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!