Wyniki z przeprowadzonych badań i analiz najczęściej mają postać liczbową, która bez odpowiedniej oprawy graficznej jest mało interesująca dla przeciętnego odbiorcy. Żeby wzbudzić zainteresowanie konieczne jest opracowanie posiadanych danych, to znaczy: wyeliminowanie zbędnych informacji, uproszczenie, skondensowanie oraz zadbanie o odpowiednią formę wizualną. Może to być plik graficzny, animacja, czy rozbudowana prezentacja multimedialna. Przemyślana i dopracowana prezentacja ma o wiele większe szanse na zainteresowanie prezesa, dyrektora, zarządu firmy, czy współpracowników.

Przygotowując wyniki w formie graficznej zadbamy o:

  • poprawność merytoryczną
  • klarowną treść
  • istotną treść
  • estetykę i kolorystykę

Prezentacja wyników może być wykonana w dowolnej formie i zawierać dowolną treść - niekoniecznie muszą to być wyniki z konkretnych badań.

Najczęściej prezentacje zamawiają: handlowcy, marketingowcy, nauczyciele, wykładowcy, studenci.

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!