Czy jakakolwiek parafia może potrzebować badań społecznych lub marketingowych? Naszym zdaniem nie tylko może, ale i powinna pomyśleć o nich. Nie chodzi tu o badania socjologiczne dotyczące religijności czy praktyk religijnych, ale o takie badania które pozwalają lepiej i efektywniej prowadzić działalność duszpasterską.

Współczesne parafie coraz częściej – oprócz podstawowych celów – działają na polu opieki, upowszechniania kultury, organizowania imprez plenerowych dla parafian, klubów seniora itp. Realizując takie działania, często pojawiają się różne dylematy. Czy zawsze w takich sytuacjach pomoże intuicja i doświadczenie? Znacząco pomogą badania i analizy, które wykonujemy. Badania mogą być dobrym uzupełnieniem pomysłów rady parafialnej oraz organizacji, stowarzyszeń działających na terenie parafii.

Nasza oferta:

  • diagnoza potrzeb osób korzystających z ofert parafii
  • generowanie pomysłów w zakresie działalności
  • badanie opinii parafian odnośnie planowanych działań
  • ocena efektywności promocji działań parafii
  • zebranie pomysłów na działalność duszpasterską, opracowanie, synteza
  • diagnoza słabej frekwencji na Mszy św., nabożeństwach, itp.

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!