Każde muzeum jest współcześnie nie tylko placówką kulturalną, ale i oświatową – w bardzo szerokim słowa znaczeniu. Funkcje muzeów zmieniają się, a oferta kierowana do widzów ewoluuje, starając się nadążać za najnowszymi trendami, w tym technologicznymi. Pozostają jednak wciąż „stare” pytania typu: jak przyciągnąć widzów, co zrobić żeby oferta była atrakcyjna, jak wykorzystać najnowsze zdobycze techniki, jak popularyzować wiedzę muzealną itd. Na te pytania oraz wiele innych pomagają znaleźć odpowiedź nasze badania i analizy.

Nasza oferta:

  • badania opinii odwiedzających
  • badania odbiorców oferty muzealnej
  • diagnoza potrzeb i oczekiwań odbiorców oferty placówki
  • analiza działań edukacyjnych muzeum
  • ocena skuteczności reklamy oferty muzeum
  • monitoring nowych trendów muzealnych
  • diagnoza funkcjonalności strony WWW
  • pomoc we wdrożeniu wyników badań

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!