Czy słowa kluczowe określające rodzaj uczelni wyższych, wpisywane w wyszukiwarkę Google, mogą być dobrym prognostykiem natężenia zainteresowania stronami www uczelni w poszczególnych miesiącach roku? Wykonana analiza pokazuje, że może być.  

 

W niniejszej analizie postanowiono sprawdzić, jak kształtuje się liczba zapytań kierowanych do wyszukiwarki Google w zakresie wybranych słów kluczowych określających jednoznacznie rodzaj uczelni wyższej. Internauci, a konkretniej - przyszli studenci, szukają informacji o szkołach wyższych. Czy są to informacje związane z rekrutacją? Jeśli faktycznie poszukiwane informacje dotyczą rekrutacji prowadzonej przez uczelnie, to wyraźny wzrost zapytań musi występować w określonych miesiącach, zaś w pozostałych wyraźny spadek. Jak powszechnie wiadomo miesiącami, w których uczelnie najczęściej rekrutują przyszłych studentów są czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.

Żeby zweryfikować powyższe założenie sprawdzono, jak często i w jakim czasie do wyszukiwarki Google wpisywane są trzy słowa kluczowe: pwsz, uniwersytet, politechnika. Analizując dane Wzięto pod uwagę kilkuletni okres zapytań, tzn. od 2004 do 2008 roku. Otrzymane rezultaty przedstawia poniższy wykres liniowy.

Słowa kluczowe dotyczące uczelni wyższych w Polsce wyszukiwane w Google

Wyniki zapytań internautów, niezależnie od rodzaju uczelni wyższej (pwsz, uniwersytet, politechnika) mają charakter cykliczny i powtarzalny. Na wykresie występują wyraźne fazy wzrostu i spadku liczby zapytań kierowanych do wyszukiwarki Google. Liczby określające wielkość zapytań nie są jednak wartościami bezwzględnymi, lecz standaryzowanym  wynikiem. Google nie udostępnia danych rzeczywistych, lecz odpowiednio przetworzone dane. Interpretacja wielkości przedstawionych na wykresie jest następująca – im więcej zapytań, tym wartość „index volume” na osi Y jest większa i odwrotnie.

Dostrzec można wyraźne fazy wzrostowe: największe (czerwiec 2004, czerwiec 2005, lipiec 2006, czerwiec 2007, lipiec 2008), umiarkowane (wrzesień 2004, wrzesień 2005, wrzesień 2006, wrzesień 2007, wrzesień 2008) oraz małe (luty 2004, luty 2005, luty 2006, luty 2007, luty 2008). Największe zaś fazy spadkowe przypadają na miesiąc sierpień w latach 2004-2008. Interpretacja tendencji spadkowych i wzrostowych uwzględnia oczywiście tylko te miesiące, w których występuje rekrutacja. Bardzo dobrze jest widoczny także ogólny trend spadkowy zapytań związanych z jakimkolwiek rodzajem uczelni wyższej.

Założenie o nieprzypadkowości miesięcy, kiedy częściej wpisywane są słowa kluczowe określające trzy typy uczelni wyższych, potwierdziło się. Wzrost zainteresowania internautów frazami "pwsz, uniwersytet, politechnika" wiąże się z poszukiwaniem informacji na temat konkretnego rodzaju szkoły wyższej, ale najsilniej wtedy, gdy prowadzona jest rekrutacja.

Nasza analiza słów kluczowych dotyczących uczelni wyższych w Polsce wyszukiwanych w Google prowadzić może do następującego wniosku: w miesiącach największego zainteresowania studentów uczelniami wyższymi należy intensyfikować kampanie reklamowe uczelni, w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zainteresowania się ofertą jak największej liczby przyszłych studentów.

Zobacz wykres w wysokiej rozdzielczości [PDF - 0.3 Mb]
Słowa kluczowe dotyczące uczelni wyższych w Polsce wyszukiwane w Google

Pobierz wykres w wysokiej rozdzielczości [ZIP - 0.25 Mb]
Słowa kluczowe dotyczące uczelni wyższych w Polsce wyszukiwane w Google

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!