Inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, izby handlowe, izby gospodarcze (tzw. otoczenie biznesu) świadczą rozmaite usługi dla różnych firm i przedsiębiorstw. W swojej ofercie posiadamy usługi, które mogą zainteresować zarówno te podmioty, jak ich beneficjentów.

Nasza oferta obejmuje pomoc w następującym zakresie:

  • analiza możliwości poszerzenia oferty instytucji
  • diagnoza trendów rynkowych
  • pomoc w kształtowaniu oferty
  • diagnoza problemów funkcjonowania
  • ewaluacja prowadzonych szkoleń, kursów
  • badanie znajomości oferty instytucji wśród firm i przedsiębiorstw
  • wdrożenie praktyczne posiadanych wyników z badań
  • pomoc w wykorzystaniu posiadanej wiedzy

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!