W grudniu 2013 roku w Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli miał miejsce wykład otwarty profesora Andrzeja Zybertowicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który był zatytułowany "Dokąd zmierza Polska, dokąd zmierzasz Ty?". Organizatorzy wykładu przeprowadzili badanie ankietowe, którego wyniki pozwoliły zorientować się, czy słuchacze byli zadowoleni oraz jakie mają oczekiwania co do przyszłych prelegentów, którzy mogliby wygłosić prelekcję na jakiś interesujący temat.

Opinie uczestników wykładu profesora Andrzeja Zybertowicza diagnozowano za pomocą kwestionariusza ankiety, składającego się z kilku pytań. Projektując narzędzie badawcze, starano się, aby było ono jak najprostsze i najkrótsze, a pytania zrozumiałe dla wszystkich. Każdy respondent odpowiadał na siedem pytań, z czego dwa bezpośrednio dotyczyły wykładu. Wykorzystano technikę ankiety audytoryjnej, która polega na tym, że kwestionariusz wypełniany jest równocześnie przez wszystkich respondentów zebranych w jednym miejscu.

Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane przy organizacji kolejnych wykładów. Dostarczyły ponadto wiedzy, skąd badani dowiedzieli się o wykładzie profesora Andrzeja Zybertowicza. Znajomość tych źródeł informacji może być pomocna przy opracowaniu strategii promocji kolejnych wykładów otwartych. Jest to kwestia o tyle istotna, że frekwencja na wykładach otwartych wygłaszanych dla szerokiej publiczności nie jest zadowalająca.

Szczegółowe wynik z przeprowadzonych badań zostały opublikowane w kwartalniku "Społeczeństwo i rodzina".


Pomysł badania, konstrukcja narzędzia badawczego oraz realizacja sondażu - STATmediana

Współpraca badawcza: dr Mirosław Rewera, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli


Zobacz artykuł opublikowany w kwartalniku "Społeczeństwo i rodzina" [PDF - 0.8 Mb]
Opinie uczestników wykładu otwartego profesora Andrzeja Zybertowicza

Pobierz artykuł opublikowany w kwartalniku "Społeczeństwo i rodzina" [ZIP - 0.7 Mb]
Opinie uczestników wykładu otwartego profesora Andrzeja Zybertowicza

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!