Badania eksperymentalne to pewien rodzaj testowania. Mają zastosowania wszędzie tam, gdzie w określonych warunkach sprawdza się, jak funkcjonuje to co wymyśliliśmy. Możemy w ten sposób sprawdzić kilka wariantów usługi lub produktu, a potem wybrać najlepszą opcję. Badania eksperymentalne, które przynoszą prawdziwe wnioski wymagają przestrzegania wielu procedur, a proces badawczy musi być dobrze przemyślany i zaplanowany. Badania eksperymentalne wykonywane są w wielu dziedzinach wiedzy i nauki, np. medycynie, marketingu, psychologii, socjologii, inżynierii i wielu innych.

Przykładowe pytania z badań eksperymentalnych:

  • która wersja strony WWW przyciąga więcej kupujących?
  • czy zaprojektowane opakowanie jest lepiej postrzegane?
  • który rodzaj promocji produktu lub usługi jest skuteczniejszy?
  • czy nowy program nauczania tańca/języka ma lepszą efektywność?
  • czy planowane kupony rabatowe zwiększą sprzedaż?
  • jaki rodzaj reklamy przyczyni się do lepszej odwiedzalności strony WWW?

Przykład: w pewnej firmie postanowiono sprawdzić na drodze eksperymentu, które hasło reklamowe będzie lepsze. Przyjęto, że hasło szybciej zapamiętywane oraz dokładniej powtarzane przez badane osoby jest lepsze. Ostatecznie do działań marketingowych wybrano hasło reklamowe, które szybciej zapamiętywali badani. W rezultacie nowy produkt dość szybko odniósł sukces rynkowy.

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!