Kompleksowo pomagamy badaczom i wykładowcom, którzy przygotowują artykuły naukowe, książki oraz inne publikacje. Pomoc ma charakter wieloaspektowy, obejmujący wszystkie etapy pracy nad publikacją.

Nasza oferta:

 • merytoryczna pomoc w wyborze tematu pracy
 • opracowanie hipotez badawczych, wskaźników, indeksów
 • wybór metody badawczej lub metod badawczych
 • projekt ankiety (tradycyjnej i elektronicznej) lub innego narzędzia badawczego
 • analizy statystyczne
 • wyszukiwanie informacji (z książek, gazet, internetu, baz danych etc.)
 • wykresy, tabele, diagramy
 • interpretacja wyników – opisanie tabel i wykresów
 • interpretacja testów statystycznych
 • opracowanie wyników badań (korekta merytoryczna i stylistyczna tekstu)
 • przygotowanie wyników w postaci prezentacji typu "Power Point"
 • pomoc na każdym etapie badania
 • wszechstronne konsultacje i doradztwo

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!