Analiza danych to coś więcej niż obliczenia statystyczne. Dotyczy ona wyciągania wniosków na podstawie różnych źródeł, niekoniecznie tylko „liczbowych”. Współczesne pojęcie danych jest szerokie, ponieważ pojawiło się wiele dotąd nieznanych źródeł informacji, jak np. Internet, dane z logerów, urządzeń rejestrujących położenie (GPS), wreszcie wiele urządzeń technicznych i elektronicznych gromadzi dane. To bogactwo źródeł informacji wymaga odpowiedniego podejścia do analizy danych – zbiory danych trzeba przygotować, nierzadko scalić z kilku źródeł, wybrać najważniejsze. Analiza danych pomaga opisywać i wyjaśniać zmiany jakiegoś zjawiska.

Informacje gromadzone w wielu bazach danych firm, instytucji, organizacji są niedocenianym źródłem wiedzy, które odpowiednio przetworzone, mogą być znakomitą pomocą i wskazówką przy podejmowaniu różnych decyzji. Analiza danych jest dobrym uzupełnieniem klasycznych badań marketingowych i społecznych.

Nasza oferta:

  • przygotowanie danych do analizy
  • przetwarzanie zbiorów danych (także dużych)
  • łączenie danych z różnych źródeł
  • wydobywanie danych istotnych
  • eliminowanie braków danych
  • wdrożenie procedur walidacyjnych
  • transformacje danych w zbiorach (np. ujednolicanie dat, jednostek pomiaru itd.)
  • analiza danych z logerów, kas fiskalnych oraz innych systemów gromadzących dane
  • analiza danych internetowych (np. dane z Google Analytics)
  • konsultacje i doradztwo w analizie danych

Przykład: połączenie danych pogodowych z informacjami dotyczącymi wielkości sprzedaży może pokazać istotne zależności. Łączenie źródeł informacji musi być jednak przemyślane, uwzględniające specyfikę zjawiska, co do którego przewidujemy występowanie zależności od pogody. Tak więc, liczba wypożyczeń rowerów może zależeć bardziej od prędkości wiatru, aniżeli od temperatury powietrza. Natomiast ten ostatni parametr może okazać się istotnym czynnikiem kształtującym wielkość zakupów napojów chłodzących.

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!