Innowacje wiążą się z rozwojem, poszukiwaniem nowych produktów lub usług, aby poszerzyć ofertę i stawać się coraz bardziej konkurencyjnym - oferować lepsze produkty i usługi. Innowacje choć są pożądanym kierunkiem rozwoju, niosą ze sobą pewne zagrożenia. Dzieje techniki, elektroniki, rozwoju społeczeństw pokazują, że niekiedy nawet dobre rozwiązania nie przyjmują się. Dlatego opracowaniu każdej innowacji powinna towarzyszyć refleksja – czy na planowaną innowację będzie popyt? Nasze badania i analizy mogą pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie oraz wielu innych dotyczących innowacji.

Nasza oferta obejmuje:

  • analizę trendów w branży
  • rozeznanie możliwości podjęcia działań innowacyjnych
  • analizę informacji dotyczących planowanej innowacji
  • diagnozę kierunków innowacji (ulepszanie czy nowy produkt/usługa)
  • stworzenie profilu grupy odbiorców innowacji (osoby indywidualne, instytucje)
  • badanie zainteresowania innowacją obecnych odbiorców produktu lub usługi
  • określenie prawdopodobieństwa powodzenia innowacji

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!