Badania dla szkół (publicznych i prywatnych) uwzględniające diagnozę stanu obecnego mogą znacząco wspomagać realizację założonych celów. Współcześnie placówki edukacyjne dotyka wiele problemów, które coraz częściej trudno jest rozwiązać bez posiadania praktycznej wiedzy opartej na badaniach i analizach. Działalność w zmiennym otoczeniu rodzi potrzebę dysponowania wiedzą, która umożliwia trafne podejmowanie decyzji.

Nasza oferta:

 • badania oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły
 • analiza potrzeb szkoły
 • pomoc w określaniu nowych kierunków kształcenia
 • prognozowanie wielkości naboru
 • diagnoza trendów demograficznych
 • analiza osiągnięć uczniów
 • ewaluacja osiągnięć
 • badanie losów absolwentów
 • opracowanie ankiet i analiza wyników
 • pomoc w analizie wszelkich danych
 • wsparcie merytoryczne w prowadzonych badaniach

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!