Poznanie opinii lokalnego społeczeństwa jest pomocne przy podejmowaniu działań poprawiających warunki życia mieszkańców. Poznanie opinii może być pożyteczne dla obu stron - badanej społeczności oraz samorządu lokalnego. Badani odczuwają satysfakcję, iż ktoś "pyta się o zdanie", natomiast samorząd otrzymuje istotne informacje, pozwalające uzyskać efekty związane z planowanym działaniem, a będące równocześnie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Realizując badania korzystamy z potencjału ludzkiego danej gminy. Chętnie współpracujemy z mieszkańcami, których zatrudniamy w charakterze ankieterów (zapewniamy fachowe szkolenie), a także jako współautorów projektu badawczego. Korzyścią takiego podejścia jest okresowe zatrudnienie mieszkańców gminy, zdobycie przez nich praktycznych umiejętności (każdy ankieter otrzymuje od nas referencje), ponadto część wydatkowanych pieniędzy na badanie zostaje na miejscu, w gminie.

Przykładowe obszary badań:

 • poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
 • diagnoza problemów społecznych
 • badanie potrzeb seniorów - starszych mieszkańców
 • potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców
 • badanie komunikacji mieszkańców z urzędem
 • oczekiwania mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej
 • wizerunek miejscowości/gminy w internecie
 • efektywność lokalnej segregacji odpadów
 • diagnoza trendów demograficznych

 

Typowe badanie obejmuje:

 • diagnozę stanu obecnego
 • przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców
 • opracowanie raportu (wyniki + rekomendacje dla samorządu)

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!