Oferta skierowana jest do wszelkich ośrodków kultury (placówek kultury), niezależnie od ich wielkości, czy położenia. Dyrektorzy różnych instytucji kultury stawiają sobie czasami pytania: w jakim kierunku działać, co proponować widzom, jak powiększać widownię, czy odbiorcy naszej oferty kulturalnej są zadowoleni itd. Na te pytania oraz wiele innych pomagają znaleźć odpowiedź nasze badania i analizy.

Nasza oferta:

  • badania opinii w zakresie działalności placówki
  • badania satysfakcji uczestników imprez, koncertów, warsztatów itp.
  • badania odbiorców oferty kulturalnej
  • diagnoza potrzeb i oczekiwań odbiorców oferty placówki
  • zebranie i opracowanie pomysłów na dalszą działalność
  • szacowanie wielkości widowni zdarzenia kulturalnego
  • ocena skuteczności reklamy różnych inicjatyw
  • analiza nowych trendów w obszarze prowadzonej działalności
  • diagnoza przyczyn niskiej frekwencji uczestników imprez, warsztatów, zajęć itp.
  • pomoc we wdrożeniu wyników badań

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!