Pomagamy kompleksowo osobom indywidualnym, które samodzielnie prowadzą badania, kwerendy, opracowują wyniki dotyczące różnorodnych zagadnień społecznych i humanistycznych. Pomoc ma charakter wieloaspektowy, obejmujący wszystkie etapy pracy nad publikacją.

Nasza oferta:

  • analiza źródeł
  • wyszukiwanie informacji (z książek, gazet, internetu, baz danych etc.)
  • wykresy, tabele, diagramy
  • obliczenia statystyczne
  • opracowanie wyników badań (korekta merytoryczna i stylistyczna tekstu)
  • interpretacja wyników – opisanie tabel i wykresów
  • przygotowanie prezentacji multimedialnej
  • pomoc na każdym etapie badania
  • wszechstronne konsultacje i doradztwo

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!