Organizacje pozarządowe, inaczej zwane NGO lub „trzeci sektor”, czyli – stowarzyszenia, fundacje, parafie, ochotnicze straże pożarne itp. Wszystkie te podmioty, choć nie prowadzą działalności w celu osiągnięcia zysku, to pełnią bardzo ważne funkcje społeczne. Są niezbędne dla funkcjonowania państwa opartego na społeczeństwie obywatelskim.

Organizacje pozarządowe podejmują bardzo wiele inicjatyw, akcji, w których jak w każdej innej działalności potrzebna jest wiedza. Pomaga ona sprawniej działać, podejmować dobre decyzje, zwiększać bazę członkowską, radzić sobie z nowymi trendami i wyzwaniami w bieżącej działalności. My pomagamy organizacjom pozarządowym tę wiedzę zdobyć, wspomagamy organizacje pozarządowe w praktycznym wykorzystaniu posiadanej wiedzy.

Nasza oferta:

 • diagnoza strony WWW
 • diagnoza potrzeb odbiorców działań organizacji
 • pomoc w wyszukiwaniu konkursów i grantów
 • zbieranie i analiza informacji (np. w zakresie wymagań konkursowych, grantowych)
 • ocena efektywności kampanii 1%
 • świadomość i znajomość organizacji wśród mieszkańców
 • ewaluacja działalności organizacji
 • realizacja projektów promujących organizację
 • planowanie akcji informacyjnych i projektów
 • opracowywanie informacji na potrzeby mediów
 • opracowanie tekstów do katalogów, folderów
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby strony www organizacji

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!