Coraz więcej firm, instytucji, organizacji stara się pozyskiwać dodatkowe fundusze na prowadzoną przez siebie działalność poprzez udział w konkursach na grant lub projekt. Przygotowanie takiego wniosku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza że regulaminy wielu konkursów są bardzo rygorystyczne - trzeba przestrzegać kryteriów formalnych i merytorycznych. Niekiedy na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej jest mało czasu...

Jeśli zatem przygotowujesz grant, startujesz w konkursie lub zdobywasz jakiekolwiek wsparcie finansowe na swoją działalność i chcesz dobrze przygotować dokumenty aplikacyjne - skorzystaj z naszej pomocy...

Nasza oferta:

  • ocena szansy („czy warto brać udział?”)
  • generowanie pomysłów w oparciu o posiadane zasoby
  • opracowanie pomysłu (konkretyzacja)
  • zdefiniowanie celów projektu, grantu, konkursu
  • opracowanie wskaźników oraz metodologii ich pomiaru
  • wszelkie analizy na potrzeby wniosku
  • pomoc w pisaniu
  • korekta stylistyczna i merytoryczna
  • wsparcie przy obsłudze generatora wniosków
  • prowadzenie zespołu piszącego wniosek

 

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!