Badania fokusowe, inaczej nazywane zogniskowanymi wywiadami grupowymi (FGI) są często wykorzystywaną metodą badawczą w badaniach marketingowych i społecznych, które pomagają znaleźć odpowiedzi na pytania: dlaczego, jak, po co. Badania fokusowe polegają na prowadzeniu rozmowy z kilkuosobową grupą osób, które zostały specjalnie dobrane na potrzeby konkretnego badania. Dyskusja przebiega w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz.

W wielu sytuacjach uzyskane odpowiedzi pomogą dobrze zrozumieć np. motywy postępowania klientów lub też odbiorców jakiejś usługi. Nieprawdziwy jest jednak pogląd, że zadawanie pytań, a następnie sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań, to nic trudnego. W praktyce okazuje się, że uzyskanie rzetelnych wyników i cennych wniosków nie jest łatwym zadaniem, a prowadzenie badań fokusowych wymaga wprawy i doświadczenia.

Co można badać?

  • koncepcję produktu lub usługi
  • proces wprowadzania produktu na rynek
  • istniejące produkty lub usługi
  • testować opakowania, nazwy
  • sprawdzać reklamę i przekazy reklamowe
  • pomysły ludzi na rozwiązanie problemu
  • opinie kilku ekspertów na dany temat

 

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!