Pod tą nieco skomplikowaną nazwą kryją się badania, mające na celu ocenę planowanych, prowadzonych lub zakończonych działań. Tego typu badania są dość często wykonywane przy różnych projektach unijnych, rządowych. Korzystają z niej organizacje pozarządowe. Powinny być realizowane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba ulepszania i rozwijania działań w przyszłości, zwiększania ich efektywności oraz skuteczności. Badania ewaluacyjne pozwalają ocenić, czy założone zmiany zostały zrealizowane, w jakim stopniu i z jakim efektem. Badania ewaluacyjne pozwalają zdobyć informacje o tym, co przyczyniło się do sukcesu bądź porażki.

Nasza oferta:

  • ustalenie zakresu i przedmiotu ewaluacji
  • opracowanie harmonogramu prac
  • dobór metod ewaluacji
  • zbieranie danych
  • analiza zebranego materiału
  • opracowanie raportu (wnioski i rekomendacje)
  • wdrożenie wyników ewaluacji
  • konsultacje i doradztwo
  • wsparcie merytoryczne

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!