Ankiety tradycyjne, określane też klasycznymi to narzędzia badawcze w postaci pytań wydrukowanych na papierze. Jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi badawczych, często stosowanych w badaniach społecznych i marketingowych. Zaletą badań ankietowych jest możliwość szybkiego poznania opinii, postaw, poglądów respondentów w odniesieniu do jakiegoś zagadnienia. Niestety, funkcjonuje dość powszechny stereotyp, że ankietę może stworzyć każdy, że to przecież nic trudnego – tylko wymyślić pytania i gotowe! Ankieta jako narzędzie badawcze musi spełniać pewne kryteria, które gwarantują że odpowiedzi na pytania będą dostarczały wartościowych informacji.

Nasza oferta:

  • określenie celów badania ankietowego
  • opracowanie pytań lub pomoc w tym zakresie
  • korekty aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu
  • opracowanie redakcyjne kwestionariusza
  • wydruk ankiet w korzystnej cenie
  • konsultacje i doradztwo w zakresie realizacji badań ankietowych

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!