Ogólne informacje dotyczące ankiet zostały przedstawione w zakładce „ankiety tradycyjne”. Opinie, postawy, poglądy ludzi można poznawać także w nowoczesny sposób – poprzez ankiety internetowe. Jest to metoda coraz popularniejsza ze względu na szeroki wachlarz zastosowań. Respondent nie wypełnia ankiety papierowej (wydrukowanej), tylko odpowiada na pytania, które widzi na ekranie urządzenia (komputer, laptop, tablet, smartfon).

Najważniejsze zalety ankiety internetowej:

 • możliwość wypełniania na komputerze, laptopie, tablecie i smartfonie
 • możliwość dodawania do pytań treści graficznych, dźwiękowych, wideo
 • nie trzeba drukować kwestionariusza (zmniejszenie kosztów)
 • respondent może mieszkać gdziekolwiek
 • łatwość modyfikacji ankiety oraz jej rozbudowy
 • natychmiastowy dostęp do wyników + bieżący podgląd rezultatów

Przykładowa problematyka ankiet internetowych:

 • opinie klientów o produkcie lub usłudze
 • ocena szkoleń, kursów, zajęć
 • opinie na temat placówki kulturalnej
 • opinie uczestników jakiejś imprezy/wydarzenia
 • oczekiwania turystów wobec gminy
 • opinie mieszkańców na jakiś temat
 • opinie ekspertów w zakresie danego problemu

Przykładowa ankieta internetowa

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!